I AM INNOCENT

DEVELOPMENT: Dmitry Glaznev, Marina Kiseleva

 

PRODUCER: Alexey Tereschenko

PHOTOGRAPHY: Elena Shepilova

PHOTO TEAM: Anton Mukovnikov, Vasily Shirokov, Alexander Minakov, Daria Konovkina, Lubov Grechishnikova, Nastya Nordlund, Natalia Gavrilenko

 

POSTPRODUCTION: Tatiana Chebotareva

ADDITIONAL WORKS: Irina Nekrasova, Vladimir Kovner, Pavel Petrov, Taylor Dale, Roman Erphilov, Sergey Buravtsov

 

MUSIC: bm

 

BETA TESTING: Andreas Kaidonis, Leyla Basharova