top of page

I AM INNOCENT

DEVELOPMENT: Dmitry Glaznev, Marina Kiseleva
 
PRODUCER: Alexey Tereschenko

PHOTOGRAPHY: Elena Shepilova

PHOTO TEAM: Anton Mukovnikov, Vasily Shirokov, Alexander Minakov, Daria Konovkina, Lubov Grechishnikova, Nastya Nordlund, Natalia Gavrilenko
 
POST-PRODUCTION: Tatiana Chebotareva

ADDITIONAL WORKS: Irina Nekrasova, Vladimir Kovner, Pavel Petrov, Taylor Dale, Roman Erphilov, Sergey Buravtsov
 
MUSIC: bm
 
BETA TESTING: Andreas Kaidonis, Leyla Basharova
   

bottom of page