top of page

I AM INNOCENT

DEVELOPMENT: Dmitry Glaznev, Marina Kiseleva
 

PRODUCER: Alexey Tereschenko

PHOTOGRAPHY: Elena Shepilova

PHOTO TEAM: Anton Mukovnikov, Vasily Shirokov, Alexander Minakov, Daria Konovkina, Lubov Grechishnikova, Nastya Nordlund, Natalia Gavrilenko

 

POSTPRODUCTION: Tatiana Chebotareva

ADDITIONAL WORKS: Irina Nekrasova, Vladimir Kovner, Pavel Petrov, Taylor Dale, Roman Erphilov,
Sergey Buravtsov

MUSIC: bm

 

BETA TESTING: Andreas Kaidonis, Leyla Basharova

bottom of page