top of page

SENTENCE

WRITER: Marina Kiseleva
PRODUCER: Alexey Tereschenko
DEVELOPER: Roman Erphilov
DESIGNER: Dmitry Glaznev

LEVEL DESIGNER: Julia Medvedeva
TESTING: Dina Smirnova, Olga Reider, Osnait

PHOTOGRAPHY: Elena Shepilova
MODELS: malgrabda.cot, Dasha Dorovskaya & others

POST-PRODUCTION: Tatiana Chebotareva and BlackBrushCrew team

ARTISTS: Vladimir Zverev, Elena Burkova
EFFECTS: Sergey Shevtsov
ADDITIONAL ART: Julia Mouse

SOUND FX: Ivan Borovkov
 

bottom of page